Klimavenlige haver

Grønt Råds frøblanding i Johannes Nørgård's dejlige kolonihave.

Klimavenlige haver


Vi har brug for mere natur og skov!

Vi kan ikke løse klimakrisen alene ved at skrue ned for CO2-udslippet - der er brug for markante ændringer.

”Vilde” haver binder 3 x så meget CO2 som græsplæner – og er samtidig rigtig gode for biodiversiteten. Ved at lade sin have gro til, har professor Per Gundersen sparet udledning af CO2, hvad der svarer til en biltur rundt om jorden. På kun 600 m2 har han skov, overdrev, frugttræer, græsplæne, køkkenhave - og høns. Læs mere om Per Gundersens spændende have!


Det kommer bag på de fleste, at græsplæner bidrager til global opvarmning

Men hvis vi nøjes med at slå græs hver 2. uge og lader afklippet ligge, kommer der balance i klimaregnskabet. Regnorme og bakterier omdanner afklippet til kvælstof, kalium og fosfor - det er gratis og naturlig næring til plænen. Smid også ukrudt og hækafklip på plænen, og kør over det med græsslåmaskinen. 

Læs mere


Regnvejrsbed i haven

Et regnvejrsved giver en anderledes og frodig have, er godt for miljøet - og en noget billigere løsning end separatkloakering for regnvand.
Læs Haveselskabets mange gode råd og bliv inspireret.


Insekterne er i tilbagegang på verdensplan - de mangler føde og levesteder

Vores måde at drive landbrug på går hårdt udover insekterne. 40% af alle insekter er i tilbagegang og 1/3 er truet. Insekterne er hjertet i fødenetværket, og Danmark har en særlig udfordring, da vi har et af verdens mest intensive landbrug. Som haveejer kan du være med til at give insekterne bedre levevilkår i form af ”insekthoteller”. De kan være naturlige eller du kan bygge dem. Læs mere om insekthoteller.

”Så er der serveret!” - Hella Hardø Tiedemann's insekthotel.

Der bliver ikke slået ret meget græs i Bjarne Frimann Skov's frodige have; blomster og krydderurter får lov til at boltre sig frit. Krokus i marts/april. Forglemmigej, ramsløg og løvstikke i maj - og det vilde hjørne med svaleurt og dueurt i juni.

Permakultur skovhaver modvirker klimaforandringerne og er en vigtig brik i fremtidens fødevaresystem

I skovhaver efterlignes naturens økosystem med plantning af fødevareproducerende træer, buske, slyngplanter og flerårige grønsager. Mangfoldigheden understøtter biodiversiteten, og de mange lag giver en lang høstsæson og et højt udbytte. Skovhaver er robuste i en tid hvor klimaforandringer skaber tørke og skybrud. Oven i købet er de arbejdsbesparende; der skal ikke sås, vandes eller gødes - blot luges og høstes.
Permakultur skovhaver starter op i Danmark og hele verdenen. Læs mere om permakultur og skovhaver.

Helle Hardø Tiedemann's smukke regnvejrsbed.
Behold ”haveaffaldet” i haven - kompostér

Kompost er en værdifuld ressource: Arbejd med og ikke mod naturen. Du sparer bortkørsel og tilførsel af gødning - godt for miljøet, biodiversiteten og pengepungen.

Læs alt om kompostering  


Et hold flittige myrer er flyttet ind i kompostbeholderen - ”jeg nænner ikke at forstyrre dem” siger Susanne Hegelund.

Bekæmpelse af invasive arter 

En invasiv art er en plante- eller dyreart, der er spredt kunstigt til et nyt område, hvor den udkonkurerer de oprindelige arter. Spredningen er ofte sket ved menneskets hjælp over store afstande. Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store biologiske, samfundsøkonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser.


Miljøstyrelsens anbefalinger om bekæmpelse af:

Kæmpebjørneklo 

Japansk pileurt

Gyldenris


Her kan du se flere invasive arter, hvor de er observeret - og selv indberette.

Grønt Råds frøblanding

Blandingen består først og fremmest af blomster med en høj produktion af pollen og nektar, som sikrer bier og insekters fødegrundlag. Blandingen tilgodeser desuden vildtet - enten i form af skjul eller fødegrundlag. 

Gode råd til at få en CO2-venlig have:

 • Behold have-”affaldet” i haven
 • Plant flere træer og buske - mix nytte og pynte 
 • Henlæg dele af haven som ”skovbund” med kvas, døde grene og stammer
 • Lad det afklippede græs ligge efter græsslåning
 • Slå ikke hele plænen
 • Så insektvenlige blomsterblandinger og lav insekthoteller
 • Lav et regnvejrsbassin
 • Læg luget ukrudt langs hækken
 • Undgå sprøjtegifte - rent vand er en hastigt forsvindende ressource 
 • Tilmeld dig Giftfri Have, sæt mærket på postkassen og vis naboerne et godt eksempel
 • Bøgeafklip og grannåle er velegnede i surbundsbede
 • Spis ukrudtet! Brændenælder, mælkebøtter og skvalderkål etc., er både sunde og velsmagende, og bruges i det Nye Nordiske Køkken - se Grønt Råds opskrifter

Nogen af arterne er flerårige, andre sår sig selv i løbet af året. Blandingen er velegnet til alle jordtyper og større brakarealer, og blomstrer vedvarende hen over sommeren.


30 g rækker til ca. 30 m2.

Andre frøblandinger

Se Måløv Park's sommerfugleengØvrige kilder

Ny stor rapport om insekter