NATURENS GANG

Gransanger er den først ankomne sanger. Det engelske navn Chiffchaff afspejler godt dens sangstemme. Haraldsminde 1. maj (foto: Mads Herbøl).


Fugletrækket er i fuld gang

Maj er den bedste tid for fugle. Aprils råkulde med nattefrost og haglbyger begynder at slippe sit tag, og de første varmefremstød fra syd sætter rigtigt gang i forårstrækket. I marts og april trækker Trane og Fiskeørn igennem landet. Gransanger er en af de første man hører og efterhånden kommer Løvsanger og Landsvale. Her i starten af maj begynder trækket af arktiske vadefugle som Tinksmed, Sortklire og Hvidklire. Saharatrækkere som Rørhøg og Fjordterne ankommer og snart kommer Nattergalen. Det store fugletræk varer helt til begyndelsen af juni, hvor bl.a. Knortegæs trækker til deres højarktiske ynglepladser i Sibirien og på Svalbard.


Fiskeørnen kan stadigt opleves på træk, men de fleste trækker igennem i løbet af april. Man kan være heldig at se den fiske i Sømosen. De fleste overvintrer i Vestafrika. Kildesvinget 18. april (foto: Mads Herbøl). 

Rørhøgehannen på jagt over Råmosen. Nem at kende med brune dækfjer, gråblå armsvingfjer og sorte håndsvingfjer. Den 18. april var de ikke kommet endnu. Både hannen og hunnen (som er helt mørkebrun) var på plads den 1. maj (foto: Mads Herbøl).

Fjordternepar i den nye sø ved Råmosen, nord for Baltorpvej 1. maj. Fjordterne kendes bl.a. på den sorte næbspids (foto: Mads Herbøl).