MILJØ-PULJE

GRØNT RÅDS MILJØPULJE

Grønt Råd har hvert år en miljøpulje på 50.000 kr. Formålet er at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse med mere.

 

Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter for eks. oplysningskampagner, arrangementer og andre lokale miljøtiltag.

 

 

GRØNT RÅD HAR BL.A. STØTTET

- Udstyr til Høslætlaug

- Bidrag til mini-frugtplantage i haveforening

- Opførsel af fælles hønsehus

- Bekæmpelse af Japansk pileurt

- Varmepumpe i haveforening

- Forbedring af vandkvalitet i Nysø

- Opførsel af lokal genbrugsstation

- Redskabsskur til nyttehaveforening

- Bidrag til solcelleprojekt

 

Har du/I en rigtig god grøn idé, der mangler støtte til at blive ført ud i livet – kan du læse mere om, hvordan man søger, og hvad ansøgningen skal indeholde på:

 

ballerup.dk/politik/groent-raad

Copyright Grønt Råd Ballerup 2018 © All Rights Reserved