GRØN TRAFIK-GRUPPEN

GRØN TRAFIK-GRUPPEN


Erling Petterson

Hagen Ahlgren

Gert Schønberg

Per Bo Jensen

Kurt Bidstrup

Peter Bendix

Birte Kramhøft


Grøn Trafik gruppen under Grønt Råd arbejder for, at flere borgere i Ballerup Kommune oftere får lyst til at tage cyklen i stedet for andre transportmidler som for eksempel bilen. Det fremmes bedst ved at give cyklister bedre forhold i trafikken. Derfor har vi fokus på både tryghed, sikkerhed, fremkommelighed og komfort.


Det gør vi:


- Vi er medarrangør af den årlige Store Cykeldag i Ballerup Kommune, der under festlige rammer inviterer borgere ud på guidede ture.

- Vi arbejder på at få kortlagt alle cykelruter og stier i kommunen, så alle kan vælge de mest sikre ruter, når de skal fra et sted til et andet.

- Vi arbejder for bedre cykelparkeringsforhold særligt i bymidteområder.

- I forbindelse med Ballerup Bymidteprojekt arbejder vi på, at få ændret de stejle ned- og opgange i tunnelerne under jernbanen.

- Vi holder løbende kontakt til kommunen, hver gang vi observerer en cykelsti, hvor der er huller i belægningen eller andet, der skal rettes op.


Hvis du vil læse mere om supercykelstierne og se, hvor de er - kan du finde dem her

Samarbejdspartner: Cyklistforbundet Ballerup-Måløv-Skovlunde afdeling se mere her