OM

HVAD LAVER GRØNT RÅD?

 • Rådgivende forum for overordnede politikker, principper og planer, der fremmer en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling i Ballerup Kommune.
 • Initiativtager til miljøarrangementer, kampagner og møder, der inspirerer borgere til en grønnere hverdag.
 • Bidragsyder til at udarbejde planer og politikker på miljøområdet.
 • Støtteorgan til ildsjæle, der har aktivitets- og projektidéer indenfor natur, miljø og en bæredygtig udvikling.

HVEM ER MED?

Vi er et Grønt Råd, hvor grønne fingre, eksperter i biodiversitet og vedvarende energi, Bjørnebander, dig, mig og naboens søn giver vores besyv med til, hvordan vi udvikler Ballerup til en endnu grønnere kommune.

Derfor er rådet sammensat af mennesker med forskellig baggrund. Grønt Råd består af repræsentanter, der er valgt for 4 år ad gangen med repræsentanter fra følgende grupper:

 

 • Boligforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Grønne foreninger
 • Koloni- eller nyttehaveforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Kommunalbestyrelsen
 • Borgere i Ballerup

 

Derudover kan Integrationsudvalget, Ungdomsrådet og Erhvervsrådet hver udpege en repræsentant, ligesom naturvejlederen er fast medlem.

GRØNT RÅD HAR FX:

 • Fået sikret at der etableres gå- og cykelbro over den nye motorvej og længere støjvolde – 2.300 kolonihaver var i klemme

 

 • Fået ændret i udkastet for spildevandsplan, så der sættes ind overfor risikoen for at der ledes urenset spildevand ud i Jonstrup Å i tilfælde af skybrud

 

 • Gjort kommunen kønnere gennem den årlige affaldsdag, hvor borgere i alle aldre går på gaderne for at samle det affald op, der ligger og flyder på stier, fortove og i buskadser.

Onsdag den 1. november 2017 var der valg til Grønt Råd, og interessen for at påvirke, hvordan Ballerup bliver en grønnere kommune, var stor.

 

Valgaftenen blev skudt i gang af formand for Teknik og Miljø og næstformand i Grønt Råd, Helle Tiedemann, og aftenen bød derudover også på valgtaler fra de mange kandidater, inden stemmerne skulle afgives.

 

Resultatet af afstemningen blev, at Grønt Råd består af:

 

Boligforeninger

Erling Petterson

Hagen Ahlgren

 

Grundejerforeninger

Arne Jensen

Michael Wodzinski

Torben Juul Andersen*

Seniorrådet

Birte Kramhøft

 

 

Øvrige foreninger

Kurt Bidstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønne interesseorganisationer

Bjarne Frimann Skov - Formand

Per Bo Jensen

Peter Bendix

Gert Schønberg

 

 

 

 

 

Ballerup kommune

Trine Baarstrøm - Afsnitsleder

Thomas Christensen - Sekretær

 

Fra Kommunalbestyrelsen:

Helle Hardø Tiedemann - Næstformand (Formand for Teknik og Miljøudvalget (A)

Per Mortensen (Medlem af Teknik- og Miljøudvalget (A)

Stine Rahbek Pedersen (Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget (Ø)

Koloni- og nyttehaveforeninger

Jens Ohlsson

Johannes Nørgård

 

Uden for grupperne

Astrid Busk Sørensen

Susanne Hegelund

Søren Jensen*

 

 

 

*) Suppleanter

Copyright Grønt Råd Ballerup 2018 © All Rights Reserved