NATUR-GRUPPEN

Opladerstation til el-cykler set i Tyskland. Standeren består af solcelle + vindmølle, der oplader energien til ladestation for el-cykler.

NATUR-GRUPPEN


Per Bo Jensen

Bjarne Frimann Skov

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Arne Jensen

Johannes Nørgaard


Naturgruppen arbejder med kommunens grønne områder. Kodeordet er Biodiversitet, hvordan vi håndterer, sikrer og plejer kommunens biologiske mangfoldighed. Hvordan forholder vi os til vores natur? Hvor meget af den skal vi have? Hvor meget skal vi bruge den? Og hvordan beskytter vi og informerer om naturværdierne på samme tid? - er spørgsmål, vi hele tiden har fokus på.


Naturgruppen arbejder med:


Vi arbejder som høringsorgan i naturspørgsmål.


Vi tager initiativ til projekter, der bidrager til forbedring af den biologiske mangfoldighed.


Vi arbejder for bedre information om naturen til borgerne.


Vi fører dialog med kommunens biologer, politikere, borgere og interessegrupper i natur- og biodiversitetsspørgsmål.


Vi har også kontakt med de entreprenører, der arbejder med den aktive pleje af naturområderne.Du kan læse mere om vores arbejde her