OM

HVAD LAVER GRØNT RÅD?

 • Rådgivende forum for overordnede politikker, principper og planer, der fremmer en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling i Ballerup Kommune.
 • Initiativtager til miljøarrangementer, kampagner og møder, der inspirerer borgere til en grønnere hverdag.
 • Bidragsyder til at udarbejde planer og politikker på miljøområdet.
 • Støtteorgan til ildsjæle, der har aktivitets- og projektidéer indenfor natur, miljø og en bæredygtig udvikling.

HVEM ER MED?

Vi er et Grønt Råd, hvor grønne fingre, eksperter i biodiversitet og vedvarende energi, Bjørnebander, dig, mig og naboens søn giver vores besyv med til, hvordan vi udvikler Ballerup til en endnu grønnere kommune.

Derfor er rådet sammensat af mennesker med forskellig baggrund. Grønt Råd består af repræsentanter, der er valgt for 4 år ad gangen med repræsentanter fra følgende grupper:

 

 • Boligforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Grønne foreninger
 • Koloni- eller nyttehaveforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Kommunalbestyrelsen
 • Borgere i Ballerup

 

Derudover kan Integrationsudvalget, Ungdomsrådet og Erhvervsrådet hver udpege en repræsentant, ligesom naturvejlederen er fast medlem.

GRØNT RÅD HAR FX:

 • Fået sikret at der etableres gå- og cykelbro over den nye motorvej og længere støjvolde – 2.300 kolonihaver var i klemme

 

 • Fået ændret i udkastet for spildevandsplan, så der sættes ind overfor risikoen for at der ledes urenset spildevand ud i Jonstrup Å i tilfælde af skybrud

 

 • Gjort kommunen kønnere gennem den årlige affaldsdag, hvor borgere i alle aldre går på gaderne for at samle det affald op, der ligger og flyder på stier, fortove og i buskadser.

Boligforeninger

Erling Petterson (Formand)

Kim Jarner

Jan Lildrup*

Gaia Merete Iversen*

Grundejerforeninger

Birte Guldberg Waser

Arne Jensen*

Torben Juul Andersen*

 

Uden for grupperne

Astrid Busk Sørensen

Johannes Nørgård

 

 

Øvrige foreninger

Birte Kramhøft

Jens Nørgaard

Diana Venbjerg*

Annie Sachsen*

Idrætsforeninger

Bjarne Frimann Skov

Kurt Bidstrup*

 

 

Seniorrådet

Gert Leif Gyldvig

 

 

 

Koloni- og nyttehaver

Jens Ohlsson

Susanne Hegelund

 

 

 

Grønne interesseorganisationer

Peter Bendix

Mads Herbøl

Gert Schønberg*

 

 

Ballerup kommune

Trine Baarstrøm (Afsnitsleder)

Helle Hardø Tiedemann (Næstformand)

Christian Skjæran

Per Mortensen

 

*) Suppleanter

Copyright Grønt Råd Ballerup 2018 © All Rights Reserved