Påske 2015

Havørnen forfulgt af Pibeand, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Grågås og Ravn (foto: Mads Herbøl)


Havørn skabte panik

I Haraldsminde Påskedag skabte en Havørn panik over den nye sø. Da jeg svingede ind på Storvej var alle fugle på vingerne. Enten var en ved at bade sin hund, eller også var en seriøs rovfugl som Havørn eller Vandrefalk på spil.

Jeg greb mit kamera og fik nogle gode skud af en 4K Havørn som blev fulgt bort mod vest af en Ravn. 4K Havørn betyder at fjerdragten svarer til 4. kalenderår, dvs. fuglen her er klækket i foråret 2012.


Havørnen har repekt for Ravnens kraftige lige næb, til gengæld har den sine kløer at forsvare sig med.

Gult næb med mørk spids er et godt kendetegn på at den er 4K = tre år gammel (foto: Mads Herbøl).

Søen havde i dag også besøg af Lille Lappedykker (foto: Mads Herbøl)