Mini-frugtplantage

Ildsjæle i Andelshaveforeningen Hanevadsholm skabte historie, og anlagde deres egen mini-frugtplantage på kun 5 dage. Så vidt det vides, er projektet det første af sin art, men forhåbentlig vil idéen sprede sig, så vi genopdager glæden ved sund og usprøjtet dansk frugt.   


Mini-frugtplantage i Hanevadsholm

En visionær Bestyrelse og Grøntudvalg fik idéen til en fælles frugt-plantage på de grønne arealer, da områderne skulle reetableres efter kloakering. Grønt Råd støttede det spændende projekt med 15.000 kr.

 

”Egentlig var det kun tænkt at beplante ét af de grønne områder med frugttræer, men vi blev så begejstrede og idéerne greb om sig, så det endte med at vi så på alle fællesområderne”, fortæller bestyrelsen i Andelshaveforeningen Hanevads-holm, Skovlunde. Grønt Råd blev ansøgt om støtte til indkøb af frugttræer, fjernelse af gammel beplantning ville foreningen selv stå for.

- Se ansøgning.   

 

”Vi vidste en del om frugtsorter og bestøvning, og havde bestemt os for æbler, pærer, blommer og kirsebær, samt en blomsterblanding der tiltrækker honningbier. Men vi var klar over vore begrænsninger, så vi kontaktede Anlægsgartner & Havedesigner Ludmila Liljensøe på Fyn. Ludmila gennemgik områderne med os, og kom med forslag til yderligere spiselige sorter og udnyttelse af eksisterende beplantning”.

Bl.a. kunne morbær, fersken, figen og hasselnød føjes til, for Ludmila forhandlede også gode priser hjem. For hvert område blev udarbejdet en planteskitse, der langt overgik forventningerne: Mini-frugtplantagen udviklede sig til parklignende områder. Forskudte træer, et enkelt højt træ for at skabe perspektiv, græsstier blidt bugtende sig gennem træer og duftende blomsterarealer.

 

Syge træer og stikkende buskadser

Før evt. fældning, blev alle træer gennemgået af en træekspert. Det viste sig at næsten alle havde råd, forårsaget af forkert beskæring. Derudover var de ret høje og skyggede i flere haver. Buskadserne skulle beskæres hvert år og besvær-liggjorde hækklipning, og der var berberris imellem som er temmelig ubehagelige at komme for tæt på.

Det blev konstateret at der var råd i træerne da de var fældet.

Fællesarbejde - 1. weekend

Hanevadsholm har fællesarbejde 3 x 3 timer i løbet af en sæson, og startede på første etape af frugtplantagen i september. Først skulle arealerne ryddes for gammel beplantning, herunder fældning af træer og budskadser, og bortkørsel af det afskårne. Der blev savet, klippet, læsset og hoppet, så der kunne være mest muligt på de 2 trailere der kørte i pendulfart. Ekstra forstærkning af familie og venner var indkaldt, yngste deltager var 4 den ældste +80 år.


”Det var lidt vemodigt da de første træer faldt, vi var med til at plante dem for næsten 50 år siden” fortæller ’Stubberne’. ”Men nu kan vi glæde os over, at vi er med til at plante frugttræer, som kommende generationer vil få glæde af - et pæretræ kan blive 100 år.”

’Stubberne’ er blandt ildsjælene i Hanevadsholm, og man kan være sikker på de møder op, når der er brug for en ekstra indsats. De deltog alle 5 dage.


Undervejs opstod flere gode idéer. ”Hvad med at lade træstubbene stå og dyrke spiselige svampe på dem. Mycelium, svampe-sporer, kan købes på planteskoler. De sender tråde ind i stubben der efterhånden rådner, og vi slipper for at grave dem op” foreslog Linda.

En løvhytte blev foreslået af Christian der er kok, men også en fremragende havedesigner.   

Opsamlingsheat - 2. weekend

I strålende humør og bagende solskin, gjorde Hanevadsholmere samt venner og familie, opsamlingsheatet til 2 fantastiske dage. Lørdag og søndag gik med fældning, klipning og bortkørsel af det afskårne. På genbrugsstationen var man så heldige at møde en professionel ’træmand’, der mod at få birkestammerne, fældede resten af træerne. Med en ekstra motorsav og trailer gik det meget stærkt - og hvad ingen ingen havde troet muligt: Et areal på næsten 5000 m2 blev ryddet!


7 frivillige har foreløbig meldt sig til at tage sig af de unge frugttræer de første par år.

Efter Danmarks indtræden i EF i 1972, blev antallet af danske frugtplantager drastisk reduceret, samtidig blev bredden i sortimentet stærkt indskrænket. Hanevadsholm har valgt 4 sorter indenfor hver frugtkategori; omhyggeligt udvalgt efter smag, robusthed og ydeevne.


Frugt uden frygt for pesticider

CO2 neutral, frugten skal ikke transporteres

Ingen supermarked emballage

Større mulighed for krydsbestøvning i de enkelte haver

= mere frugt

Nem adgang til sund frugt for børn/voksne

Evt. nedfaldsfrugt udnyttes til most på en ”saftkogedag”

Etablering af bistade, bedre bestøvning - honningbien er

trængt i Danmark pga. intensivt landbrug

Et trist syn eller er der helt nye muligheder?


Store plantedag - 3. weekend

Udstyret med målebånd, spader, spande, river, stubfræser og en bobcat, gik beboerne i gang med sidste fase. 

Omregningsfaktor 640 eller var det 460...

Tjek og fordeling af frugttræer


Bestyrelsesformanden serverede hjemmelavede pizzaer, der blev indtaget på hans dejlige terrasse.

”Det er fantastisk at deltage i sådan et projekt, og være sammen med ligesindede” udtaler en fra Grøntudvalget. ”Synergien, fællesskabet, alle de gode idéer. I 2016 går vi i gang med etape 2. Som en lille kuriositet og måske et tegn på godkendelse af projektet, slog en honningbi sig ned og holdt os med selskab, da vi var færdige...”

Så kom det første træ i jorden: En Clara Frijs pære. Måske kan de første pærer høstes allerede næste efterår!


Frugttræer kan plantes fra oktober til marts. Hanevadsholm deler gerne sine erfaringer.

 

Klik ind på Hanevadsholm hjemmeside:

www.hanevadsholm.dk


Eller send en mail til: hanevadsholm@gmail.com