Natur links

Natur links på internet og mobil Apps

 

Inspireret af Grønt Råd debat om forøgelse af kommunens naturkapital score, har Ballerup kommunes Biolog - Benny W. Jakobsen fra Center for By, Erhverv og Miljø - fundet en række interessante links til gode hjemmesider.

 

Her kan du finde naturdata og sider hvor du kan søge og indberette fund:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx

www.biodiversitet.nu

https://haveselskabet.dk/biodiversitet-i-haven

https://dofbasen.dk

www.svampeatlas.dk

https://www.entoweb.dk/def/forside.php

http://www.fugleognatur.dk/

http://www.dpil.dk/dpil2005/keyindex.htm

Desuden kommer her en række navne på gode Apps du kan hente til din mobil:

DN’s Naturtjek

Danske havefugle

Naturbasen

 

 

Copyright Grønt Råd Ballerup 2019 © All Rights Reserved