Natur links

Natur links på internet og mobil Apps


Inspireret af Grønt Råd debat om forøgelse af kommunens naturkapital score, har Ballerup kommunes Biolog - Benny W. Jakobsen fra Center for By, Erhverv og Miljø - fundet en række interessante links til gode hjemmesider.


Her kan du finde naturdata og sider hvor du kan søge og indberette fund:

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk

 

http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx

 

www.biodiversitet.nu

 

https://haveselskabet.dk/biodiversitet-i-haven

 

https://dofbasen.dk

 

www.svampeatlas.dk

 

http://www.fugleognatur.dk/

 

http://www.dpil.dk/dpil2005/keyindex.htm

 

 

 

Desuden kommer her en række navne på gode Apps du kan hente til din mobil:

 

DN’s Naturtjek

 

Danske havefugle

 

Naturbasen