Bi-stade

Bi-stade til bestøvning af Mini-frugtplantage i Hanevadsholm


Grønt Råd bevilligede et bistade til Hanevadsholm Andelshaveforening i 2016. Bierne er stærkt trængt verden over, bl.a. pga. sprøjtegifte.